Apteczka w zakładzie

Apteczka w zakładzie

Zakłady pracy są miejscami, gdzie nietrudno o wypadek. Znajduje się w nim sporo pracowników, maszyn i urządzeń, które mogą być niebezpieczne dla nieprzeszkolonego pracownika. Obowiązkowym wyposażeniem jest apteczka i gaśnica. Jak wyglądają zakładowe apteczki? Istnieje wiele rodzajów zakładów pracy, w […]

Continue Reading

Pożar zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego

Pożar zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego

Pożar jest jednym z największych zagrożeń, które mogą wystąpić w obiektach użyteczności publicznej. Przepisy międzynarodowe oraz krajowe w jasny sposób określają sposób realizacji ochrony przeciwpożarowej, która ma minimalizować ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk. Jeżeli pożar pomimo środków zapobiegawczych wystąpi muszą zostać […]

Continue Reading